Nakládání s osobními údaji

Vaše údaje ukládáme na zabezpečeném uložišti. Celá služba TRANSPEN je zabezpečena HTTPS certifikátem. Již od prvotní komunikace je provoz směřován po SSL.

Zabezpečení cookies

Služba TRANSPEN ukládá do zařízení cookies nutné pro správný chod služby z domén www.transpen.cz, www.transpen.sk a transpen.eu